Ta strona wykorzystuje pliki cookie w celu prezentacji dopasowanych dla Ciebie treści. Możesz włączyć/wyłączyć obsługę plików cookies w swojej przeglądarce.

Dowiedz się więcej

Regulamin usługi program Gwarancja Pracy

Regulamin dotyczy osób, które dokonały zakupu bootcampów Java Developer i Web Developer z programem Gwarancja Pracy do 07.09.2017.

Usługa świadczona jest przez Codemy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (53-125), al. Kasztanowa 18, POLSKA, NIP: 8992780056, REGON: 363252447, KRS 0000612529, e-mail: contact@kodilla.com, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, z kapitałem zakładowym 100 000 zł, wpłaconym w całości.

Usługa jest bezpłatna.

Do reklamacji, praw i obowiązków, ochrony danych osobowych, wymagań technicznych stosuje się odpowiednio postanowienia regulaminu Kodilla: https://kodilla.com/pl/terms

Na czym polega Gwarancja Pracy?

Celem szkolenia Kodilla jest to, aby możliwie każdy absolwent bootcampa, szukający pracy, dostał pracę lub płatny staż.

Wspólnie z Tobą podejmiemy działania rekrutacyjne, jednak podkreślamy, że zarówno bootcamp, jak i rekrutacja wymagają również Twojego zaangażowania.

Wymagamy od Ciebie:

 • przejścia pełnego bootcampa, odpowiednio Java Developer lub Web Developer,
 • zrobienia zadań w terminie,
 • zdania egzaminu wewnętrznego z wiedzy poznanej w pierwszych 9 modułach,
 • zaangażowania rekrutacyjnego przy współpracy z naszym Konsultantem ds. HR,
 • gotowości do migracji, jeśli mieszkasz w miejscowości innej niż Warszawa, Wrocław, Poznań, Kraków, Trójmiasto. Jeśli mieszkasz w jednym z wymienionych miast, będziemy szukać pracy przede wszystkim w Twoim miejscu zamieszkania,
 • udziału w rozmowach rekrutacyjnych,
 • zgody na dowolne formy zatrudnienia.

Jeśli w czasie Gwarancji Pracy nie dostaniesz oferty pracy lub oferty płatnego stażu, przysługuje Ci zwrot całkowitej opłaconej kwoty bootcampa!

Szczegóły Gwarancji Pracy znajdują się poniżej. Prosimy o zapoznanie się z nimi.

Celem szkolenia Kodilla jest to, aby możliwie każdy absolwent bootcampa, szukający pracy, dostał pracę lub płatny staż. Robimy wszystko, żeby zakres nauki obejmował elementy wymagane na rynku pracy i dzięki temu, aby osoby kończące szkolenie mogły znaleźć swoje miejsce w IT.

Gwarancja Pracy zaczyna się po zakończonym bootcampie i czas trwania ustalamy na 3 miesiące. W tym czasie wspólnie z absolwentem podejmujemy działania rekrutacyjne.

Jeśli w tym czasie nie dostaniesz ofert pracy lub ofert płatnego stażu, przysługuje Ci zwrot całkowitej opłaconej kwoty bootcampa!

Uwaga: Gwarancja Pracy dotyczy szkoleń na bootcampach WebDeveloper i Java Developer trwających 6 miesięcy i dotyczy ofert zatrudnienia na terenie Polski. W pozostałych szkoleniach nie ma Gwarancji Pracy, natomiast ok. 75% absolwentów znajduje pracę (jak wynika z naszych doświadczeń).

Jednak powodzenie całego szkolenia i udanej rekrutacji zależy także od Ciebie i od Twoich możliwości. Poniżej wymieniamy warunki Gwarancji Pracy, które muszą być spełnione. Jeżeli je spełnisz i nie otrzymasz ofert przysługuje Ci zwrot pieniędzy za zapłacony bootcamp:

 • Zrobienie wszystkich zadań w terminie - dokładnie chodzi o wykonanie 98% wszystkich zadań w bootcampie do ostatniego dnia jego trwania. Jest to bez problemu wykonalne dla sporej większości, ale wymaga poświęcenia co najmniej 15 godzin tygodniowo. Taka systematyczność pokazuje nam Twoje zaangażowanie i pasję do programowania.
 • Zdanie egzaminu wewnętrznego w 10-tym tygodniu szkolenia z wiedzy poznanej w pierwszych 9 modułach - wierzymy, że prawie każdy ma szansę znaleźć pracę w IT. Jednakże świadcząc gwarancję, musimy zweryfikować Twoje postępy i dopasowanie do zawodu po przerobieniu większej ilości materiału i zadań. W razie niezdania tego egzaminu, możemy zaproponować Ci proporcjonalny zwrot opłaconej kwoty za bootcamp (w przypadku płatności za całość z góry) lub obranie innej ścieżki nauki poza Gwarancją Pracy.
 • Zaangażowanie rekrutacyjne - podążanie za wskazówkami naszego Konsultanta ds. HR w przygotowaniu CV, profilu Linkedin oraz portfolio. Do tego wysłanie co najmniej 20 CV do miejsc wskazanych przez Konsultanta ds. HR (z własnej skrzynki gmail i z wtyczką Hiver lub inną - do wglądu odpowiedzi). W każdej kwestii jest wymagana responsywność względem Konsultanta ds. HR max. 4 godziny w godz. 9-19 w dniach roboczych. Tylko intensywna współpraca z Konsultantem ds. HR może zapewnić sukces rekrutacyjny.
 • Gotowość do migracji - nie ukrywamy, że największe prawdopodobieństwo otrzymania pracy dotyczy największych miast w Polsce. Gwarancja Pracy działa w następujących miastach: Warszawa, Wrocław, Poznań, Kraków, Trójmiasto. Jeśli mieszkasz w jednym z wymienionych miast, będziemy szukać pracy w nim. Oczywiście to nie jedyne miasta, w których masz szansę otrzymać pracę, pomagamy także w innych lokalizacjach, jednak obecnie Gwarancja Pracy dotyczy wymienionych powyżej. Będziemy szukać ofert w miastach, które są najbliższe Twojemu obecnemu miejscu zamieszkania (ustalane na początku szkolenia).
 • Udział w rozmowach rekrutacyjnych - jeśli dana firma zaprosi Cię na rozmowę (max. do 100 km od obecnego miejsca zamieszkania), jesteś zobowiązany/zobowiązana do pojawienia się na takiej rozmowie. Dzięki temu każda kolejna rozmowa będzie łatwiejsza.
 • Zgoda na dowolne formy zatrudnienia - warto zrozumieć pracodawcę, który zatrudnia początkującą osobę, że zanim zaufa jej kompetencjom, chce spróbować z nią współpracy. Dlatego dozwolone są oferty na: płatne staże, umowy o dzieło lub zlecenie, umowy współpracy i o pracę. Nie określamy także minimalnego wynagrodzenia na start.
 • Otrzymanie ofert pracy - jeśli otrzymasz co najmniej dwie oferty pracy, Gwarancja Pracy zostaje uznana za spełnioną, nawet jeśli nie przyjmiesz oferty.

Powyższe działania to minimum. We wspólnym interesie jest jak największe zaangażowanie obu stron. Dlatego np. oprócz ofert od Konsultanta ds. HR możesz wysyłać CV także do firm, których oferty znalazłeś sam. Do tego oprócz podstawowych zadań możesz wykonywać dodatkowe.

Umów się na rozmowę z doradcą Kodilli