Ta strona wykorzystuje pliki cookie w celu prezentacji dopasowanych dla Ciebie treści. Możesz włączyć/wyłączyć obsługę plików cookies w swojej przeglądarce.

Dowiedz się więcej

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka Prywatności

Zapraszamy do zapoznania się z poniższym dokumentem na temat ochrony prywatności. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych znajdują się w Regulaminie. Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od 1 lutego 2018 r. i może być zmieniana odpowiednio jak Regulamin. Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” czy osoba przeglądająca Serwis zostało zastąpione określeniem „Ty”.


BEZPIECZEŃSTWO

 • Serwis, panel rejestracji i logowania do Konta jest szyfrowany kluczem 256 bitowym SSL.
 • Logowanie do Konta jest możliwe wyłącznie po wpisaniu Hasła. Zaleca się zmieniać Hasło co najmniej raz na 30 dni, nie rzadziej niż co 90 dni.
 • Nie zaleca się ustawiać przeglądarki w taki sposób by zapamiętywała Hasło.
 • Nie zaleca się korzystania z publicznych sieci WiFi.
 • Nie zaleca się korzystania z urządzeń, które nie należą do Użytkownika lub są współdzielone z osobami trzecimi.

COOKIES

Co to są cookies?

Cookies są przekazywane do przeglądarek internetowych i następnie są przechowywane w pamięci urządzeń i odczytywane przez serwer przy każdorazowym połączeniu z Serwisem i Aplikacją.

Cookies nie zawierają żadnych informacji umożliwiających osobom trzecim poznanie Twoich danych osobowych ani skontaktowania się z Tobą za pomocą np. poczty elektronicznej czy telefonu. Zaznaczamy także, że zapis cookies nie umożliwia Usługodawcy ani osobom postronnym dostępu do Twojego prywatnego urządzenia.

Jakiego rodzaju cookies przetwarzamy?

Cookies techniczne
Umożliwiają prawidłowe wykorzystywanie transmisji komunikatu oraz zapamiętywanie Twoich ustawień. Usługodawca wykorzystuje cookies odpowiedzialne za sesję logowania oraz wybrany język.

Pozostałe cookies

Narzędzie Szczegółowe informacje o zasadach prywatności
Google Analytics https://policies.google.com/privacy?hl=pl
Active Campaign https://help.activecampaign.com/hc/en-us/articles/218789997-Privacy-Policy
Facebook Pixel https://www.facebook.com/business/help/651294705016616
Google Optimize https://support.google.com/optimize/answer/6292487?hl=en
AdWords https://support.google.com/adwordspolicy/answer/54817?hl=pl
YouTube https://support.google.com/youtube/answer/32050?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pl

W jaki sposób mogę wyłączyć obsługę cookies?

Za pomocą ustawień swojej przeglądarki decydujesz o przetwarzaniu cookies. Jeżeli nie chcesz, aby cookies były przetwarzane możesz wyłączyć ich obsługę (w tym celu należy wybrać odpowiednie opcje prywatności w przeglądarce). Wyłączenie obsługi cookies w przeglądarce internetowej nie wpływa na sposób wyświetlania się Serwisu, ale wpływa na ograniczenia w działaniu Aplikacji, a wręcz może uniemożliwić jej poprawne działanie, w tym dostępność Usług.

NOTYFIKACJE

Powiadomienia e-mailem Nie można wyłączyć Wysyłane są informacje o dokonaniu płatności oraz o ważnych zmianach w Serwisie lub/i Usługach

NEWSLETTER

Wysyłany jest do Ciebie jeśli wyraziłeś zgodę na jego otrzymywanie. Zgodę można cofnąć w dowolnym czasie. Prosimy o anulowanie subskrypcji z poziomu wiadomości e-mail zawierającej newsletter.

DANE OSOBOWE

W związku z wdrożeniem wymogów rozporządzenia (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. W sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu takich danych i uchylając dyrektywę 95/46 / WE (ogólne rozporządzenie w sprawie ochrony danych - zwane dalej „RODO”), informujemy, że:

 1. Administratorem w rozumieniu RODO jest Codemy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (53-149), ul. Racławicka 13, POLSKA, NIP: 8992780056, REGON: 363252447, KRS 0000612529, e-mail: contact@kodilla.com, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, z kapitałem zakładowym 100 000 zł, wpłaconym w całości.
 2. Przetwarzamy dane w następujących celach:
  • wykonanie umowy lub podjęcie działań na wniosek osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
  • obsługa zapytań (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
  • rozpatrywanie skarg (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
  • przechowywanie dokumentacji i wypełnianie obowiązków prawnych spoczywających na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),
  • wysyłanie newslettera albo informacji handlowych albo marketingowych - odbywa się to wyłącznie na podstawie wyrażonej zgody, jeżeli została wyrażona (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO),
  • monitorowanie i poprawa jakości świadczonych usług, w tym wsparcia (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
  • profilowanie celem polepszenia jakości usług oraz lepszego dopasowania wyświetlanych treści marketingowych - odbywa się to wyłącznie na podstawie wyrażonej zgody, jeżeli została wyrażona (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
 3. Podanie danych:
  • imię i nazwisko usługobiorcy,
  • adres poczty elektronicznej,
  • adres do korespondencji,
  • numer telefonu
  jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do skorzystania z Usług.
 4. Odbiorcami danych mogą być wyłącznie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Administratora świadczący usługi związane z obsługą procesów związanych z przetwarzaniem danych.
 5. Administrator wykorzystuje różne rozwiązania informatyczne, które pozwalają na świadczenie usług i bardziej efektywną obsługę oraz współpracuje z podmiotami wspierającymi go w procesach biznesowych i informatycznych (tzw. przetwarzający).
 6. Jeżeli osoba wyraziła zgodę na przetwarzanie danych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt. a RODO) to dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody, ale po tym okresie mają prawo być archiwizowane informacje na temat tego kto i kiedy oraz jakiej zgody udzielił (na potrzeby ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych). W pozostałych przypadkach dane są przetwarzane przez okres uzasadniony realizacją celu (np. realizacja Umowy, udzielenie odpowiedzi na pytania, przepisy podatkowe itp.) Okres przetwarzania uzależniony jest od możliwości ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub gdy retencja danych jest wymagana z uwagi na przepisy podatkowe.
 7. Zgodę można cofnąć w każdym czasie. W przypadku problmów prosimy o kontakt: contact@kodilla.com
 8. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do danych osobowych, poprawiania, usuwania lub ograniczania ich przetwarzania, prawo do sprzeciwu, prawo do przekazywania danych, prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego.
 9. Jeśli masz jakiekolwiek pytania, skontaktuj się z nami.
Umów się na rozmowę z doradcą Kodilli