Ta strona wykorzystuje pliki cookie w celu prezentacji dopasowanych dla Ciebie treści. Możesz włączyć/wyłączyć obsługę plików cookies w swojej przeglądarce.

Dowiedz się więcej
Rynek pracy specjalistów w pierwszym półroczu 2021 roku

Rynek pracy specjalistów w pierwszym półroczu 2021 roku

Opublikowano  przez Marek Zoellner

Aż 45% więcej ofert pracy w porównaniu z tym samym okresem w 2020 roku. Wśród nich 32% ofert wymagających wysokich kompetencji cyfrowych. Najczęściej szukane specjalizacje: sprzedaż, IT, obsługa klienta. To najnowsze dane opublikowane przez Pracuj.pl.

Jak informują eksperci Pracuj.pl, pierwsze półrocze 2021 przyniosło wiele optymistycznych tendencji i danych dla rynku pracy w Polsce, szczególnie wyraźnie widocznych w porównaniu z wyjątkowo trudnym pierwszym półroczem 2020. Konsekwencje ekonomiczne wybuchu pandemii COVID-19, tzw. pierwszy lockdown i niepewność pracodawców w pierwszych miesiącach po pojawieniu się koronawirusa w Polsce sprawiły, że przed rokiem obserwować można było znaczące spadki liczby ofert rok do roku na całym polskim rynku rekrutacji online.

Pierwsze półrocze 2021 roku przyniosło dalszy wzrost aktywości rekrutacyjnej pracodawców. Liczba ofert pracy opublikowanych na Pracuj.pl między styczniem i czerwcem 2021 wyniosła bowiem 440 608 ogłoszeń – co stanowiło wzrost o aż 45% w stosunku do II półrocza 2020. Konsekwentne wzrosty można było zaobserwować także w poszczególnych miesiącach bieżącego roku – okres między kwietniem i czerwcem 2021.

Na taką aktywność miały wpływ takie czynniki zewnętrzne, jak poprawa nastrojów na rynku pracy, lepsze perspektywy gospodarcze oraz osłabienie skali rozwoju pandemii. Sytuacja ta zachęcała pracodawców do bardziej aktywnego poszukiwania nowych pracowników, a kandydatów – do rozważenia wyboru nowego, bardziej atrakcyjnego miejsca zatrudnienia.

Najbardziej poszukiwane specjalizacje w pierwszym półroczu 2021 roku. Branża IT na drugim miejscu

Autorzy raportu doszli też do innych, ciekawych wniosków. Jak twierdzą, wydarzenia ostatnich kilkunastu miesięcy nie zmieniły stale obserwowanej od lat tendencji - wiodącej roli rekrutacji specjalistów ds. handlu i sprzedaży. Do tej grupy kierowane było 29% wszystkich ogłoszeń zamieszczonych w I półroczu 2021. Nie oznacza to jednak, że nie nastąpiły przetasowania w czołówce najbardziej popularnych specjalizacji. Na drugim miejscu w tym zestawieniu po raz pierwszy w historii znaleźli się specjaliści IT – kierowana była do nich co piąta oferta na Pracuj.pl.

Na trzecim miejscu uplasowała się natomiast obsługa klienta, czyli wieloletni wicelider zestawienia (15% wszystkich ogłoszeń). Dużym zainteresowaniem cieszyli się także pracownicy fizyczni (11%), inżynierzy (10%) i specjaliści ds. finansów (9%).

Darmowe doradztwo zawodowe

Udział ofert pracy w handlu i sprzedaży na Pracuj.pl utrzymał się w I półroczu 2021 na wysokim poziomie, czemu sprzyjało przede wszystkim stopniowe zdejmowanie części obostrzeń związanych z pandemią, a także poszukiwanie handlowców i sprzedawców wspierających sprzedaż online. Rekrutacje w tym obszarze pozwalają na umiarkowany optymizm, dotyczący dostępności ofert pracy dla tej grupy także w nadchodzących miesiącach – przy zastrzeżeniu, że utrzyma się spokojny charakter obecnej fazy pandemii COVID-19.

Rosnące znaczenie kompetencji cyfrowych

Opublikowany w maju 2021 raport Pracuj.pl „Cyfrowa ewolucja kariery” wykazał, że Polacy są świadomi dużej roli kompetencji cyfrowych na rynku pracy - ich rosnące znaczenie dostrzega 66% respondentów. Jednocześnie 2 na 3 pracowników oceniało pozytywnie posiadane zawodowe kompetencje cyfrowe – czyli zdolność do sprawnego wykorzystywania technologii, w tym urządzeń, internetu, programów – w codziennej pracy. Te postawy nie do końca zgadzają się z analizami Komisji Europejskiej, stawiającymi pod tym względem Polskę dopiero na 22. miejscu w rankingu państw Unii Europejskiej.

Tymczasem, jak wskazują dane Pracuj.pl, kształcenie kompetencji cyfrowych już dziś powinno stanowić priorytet. Aktywność pracodawców wskazuje bowiem na ich bardzo ważny udział w puli ofert. Analitycy Pracuj.pl przyjrzeli się pięciu specjalizacjom, w których różnorodne kompetencje cyfrowe mają rosnące znaczenie. Są to rozwój oprogramowania, administracja IT, marketing/reklama/grafika, internet/e-commerce oraz badania i rozwój.

Łączny udział ogłoszeń kierowanych do specjalistów w tych obszarach na Pracuj.pl wyniósł w I półroczu 2021 aż 32%. Warto zaznaczyć, że wspomniane kategorie nie wyczerpują całego zakresu miejsc pracy wymagających kompetencji cyfrowych, ale obrazują zachodzące na rynku tendencje.

Wzrosty w specjalizacjach dotkniętych COVID-19

Obawy o wpływ pandemii COVID-19 na miejsca pracy i kondycję firm dotyczyły w minionych miesiącach szczególnie branż, które najmocniej były narażone na konsekwencje zamrożenia gospodarki. Rzeczywiście, szczególnie w II kwartale minionego roku, takie specjalizacje jak np. praca fizyczna, produkcja, budownictwo czy hotelarstwo, gastronomia i turystyka zostały doświadczone przez skutki rosnącej niepewności, a wiele rekrutacji było wstrzymywanych. Ponadto polityka oszczędności i niejasna sytuacja kadrowa dotykała szczególnie specjalistów ds. marketingu i ekspertów HR. Dane zebrane przez analityków Pracuj.pl wskazują jednocześnie jednak, że liczba rekrutacji we wszystkich wskazanych dziedzinach w I półroczu 2021 znacząco wzrosła.

Najczęściej rekrutujące branże w I półroczu 2021

Eksperci Pracuj.pl sprawdzili także, firmy z których branż najczęściej rekrutowały na Pracuj.pl w I półroczu 2021. Największa liczba ofert, podobnie jak ostatnich latach, pochodziła od pracodawców działających w branży bankowości i finansów.

Co ciekawe, na drugą pozycję wśród najchętniej rekrutujących wskoczyły firmy pochodzące z branży nowych technologii, od których pochodziło 9,5% ofert. Na trzecim miejscu uplasowali się pracodawcy z branży handlu i sprzedaży detalicznej (B2C), a na kolejnych – zajmujący się produkcją FMCG oraz budownictwem i inżynierią.

Test predyspozycji dla branży IT

Umów się na rozmowę z doradcą Kodilli