Ta strona wykorzystuje pliki cookie w celu prezentacji dopasowanych dla Ciebie treści. Możesz włączyć/wyłączyć obsługę plików cookies w swojej przeglądarce.

Dowiedz się więcej

Jak skorzystać z Inwestuj w Rozwój - instrukcja krok po kroku

Opublikowano  przez

Instrukcja krok po kroku jak skorzystać z najlepszego programu dofinansowań w polskiej edukacji pozaszkolnej. Dzięki nieoprocentowanej pożyczce z funduszy publicznych, możesz rozłożyć płatność za bootcamp na 36 rat 0%, a do tego uzyskać do 25% umorzenia kosztów.

Program Inwestuj w Rozwój to pilotażowe narzędzie Ministerstwa Rozwoju, finansowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, ukierunkowane na wsparcie kształcenia ustawicznego (studia podyplomowe, kursy, szkolenia oraz inne formy kształcenia osób dorosłych).

W poprzednich edycjach Inwestuj w Rozwój przyznał 24.933.540,03 PLN pożyczek, w tym wielu dla naszych kursantów, więc jest to sprawdzona instytucja.

Poniżej piszemy, co należy zrobić krok po kroku, by skorzystać z Inwestuj w Rozwój:

 1. Wybierz szkolenie (tu cennik) i miesiąc, od którego chcesz zacząć naukę. W Kodilli szkolenia startują co miesiąc, nawet jeśli w cenniku nie ma jeszcze podanego terminu.
 2. Zapoznaj się z Regulaminem Inwestuj w Rozwój.
 3. Wypełnij ten formularz, abyśmy mogli przygotować niezbędne dokumenty. Jeśli jeszcze nie jesteś kursantką/kursantem Kodilli, wstępnie zarezerwujemy Ci Mentora.

  Wypełnij ten formularz nawet jeśli jesteś kursantką/kursantem Kodilli.

 4. Otrzymasz od nas maila ze szczegółami, które będą potrzebne na etapie składania wniosku. Zwykle jest to kolejny dzień roboczy.
 5. Wnioskowanie o pożyczkę odbywa się online, na platformie Inwestuj w Rozwój, aby rozpocząć procedurę musisz zarejestrować się tutaj.
 6. Logując się na założone w poprzednim punkcie konto uzyskasz dostęp do wniosku pożyczkowego. W pierwszym kroku Operator przygotował dla Ciebie garść cennych wskazówek - zapoznaj się z nimi, zanim przejdziesz dalej.
 7. Po uzupełnieniu danych osobowych i statystycznych, w kolejnym kroku należy przekazać wszelkie informacje mogące mieć wpływ na Twoją zdolność kredytową. W zależności od źródła dochodów, aby wypełnić ten fragment formularza musisz mieć przygotowane odpowiednie skany dokumentów, które je potwierdzają. Jeśli ich nie posiadasz, możesz zapisać wniosek na tym etapie i wrócić do jego edycji później.

  • Dla osób zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę będzie to zaświadczenie o dochodach od pracodawcy (według wzoru).
  • Dla osób zatrudnionych w oparciu o umowy cywilnoprawne (zlecenie/dzieło) będzie to sama umowa oraz wyciąg bankowy lub rachunek
  • Dla osób prowadzących działalność gospodarczą będzie to ostatni złożony PIT/CIT oraz zestawienie finansowe z ostatnich 12 miesięcy (w przypadku rozliczenia się na podstawie karty podatkowej informacja o wysokości podatku za ubiegły i bieżący rok)
  • Dla osób pobierających świadczenia z ZUS (emerytura, renta, zasiłek) będą to stosowne decyzje i/lub wyciąg bankowy.
  • W przypadku innych źródeł dochodu (np. 500+, alimenty) wyciąg bankowy
 8. Dalszym krokiem jest poinformowanie o zobowiązaniach osobistych, firmowych lub udzielonych poręczeniach (kredyty, pożyczki, leasingi). Potrzebna będzie znajomość wartości poszczególnych zobowiązań oraz ich terminów spłaty.
 9. Ponadto na potrzeby ustalenia zdolności kredytowej Operator pyta o posiadany majątek (tj. nieruchomości, ruchomości, posiadane aktywa). Nie musisz tu deklarować za dużo (np. jeśli pracujesz, raczej nie będzie wymagane wypisywanie jakie nieruchomości posiadasz).
 10. Następnym etapem w trakcie wypełniania wniosku jest przekazanie informacji na temat wybranego szkolenia oraz instytucji edukacyjnej. Znajdziesz je w mailu, który do Ciebie wysłaliśmy po wypełnieniu formularza, o którym mowa w punkcie 3. tej instrukcji.
 11. W trakcie wypełniania wniosku podejmujesz również decyzję o tym, jaki procent ceny szkolenia chcesz pokryć pożyczką oraz na jaką liczbę rat chcesz rozłożyć jej spłatę (od 12 do 36). W tym kroku zalecamy wybór finansowania całej kwoty szkolenia oraz długiego okresu spłaty (pamiętaj, że umorzenie polega na anulowaniu odpowiedniej liczby ostatnich rat).
 12. Jeśli jesteś już kursantką/kursantem Kodilli, możesz złożyć wniosek tylko na kwotę, która pozostała Ci do opłacenia na dzień składania wniosku.

  Przykład:

 13. W przedostatnim już kroku na platformie Operatora, należy zadeklarować zabezpieczenie spłaty pożyczki (w przypadku ubiegania się o pożyczkę przekraczającą 10.000 PLN). Na tym etapie jest to jedynie deklaracja, nie wymaga się dołączenia wybranych dokumentów. Dostępnymi możliwościami są poręczenie cywilne, weksel in blanco z deklaracją wekslową, weksel in blanco z deklaracją wekslową i poręczeniem wekslowym, oświadczenie o poddaniu się egzekucji, blokada środków na rachunku bankowym lub hipoteka. Każdą z wymienionych form jest opisana przez Operatora (patrz zrzut ekranu)
 14. Ostatnim krokiem dzielącym Cię od złożenia wniosku o pożyczkę jest zaakceptowanie kilku zgód i oświadczeń. Dotyczą one między innymi potwierdzenia danych osobowych oraz wyrażenia zgody na ich przetwarzanie.
 15. Fundusz w ciągu 30 dni rozpatrzy wniosek i przekaże Ci decyzję w panelu na stronie inwestujwrozwoj.pl. Jeśli będzie pozytywna (większość jest) znajdziesz tam wygenerowaną umowę oraz Kartę Identyfikacyjną Pożyczki (w skrócie KIP).
 16. Prześlij Kartę Identyfikacyjną Pożyczki na bootcamp@kodilla.com, podpiszemy na niej Oświadczenie Instytucji Edukacyjnej i odeślemy do Ciebie wraz z fakturą proforma, na podstawie której Fundusz dokona płatności za szkolenie.
 17. Na podstawie przesłanej nam KIP, możemy udzielić Ci warunkowego dostępu do szkolenia. Mailowo, na kilka dni przed jego startem, otrzymasz informacje jak zalogować się do naszej platformy, odnaleźć strefę kursanta oraz rozpocząć naukę.
 18. Na Karcie Identyfikacyjnej Pożyczki znajduje się również sekcja potwierdzająca dane osobowe uczestnika. Ponieważ kontaktujemy się online, nie możemy tego zweryfikować. W tym celu udaj się z podpisaną przez nas KIP do najbliższego notariusza. Możesz też umówić się na podpisanie KIP wraz z potwierdzeniem tożsamości w naszej siedzibie we Wrocławiu lub potwierdzić tożsamość u Operatora Inwestuj w rozwój w Starachowicach.
 19. Jeśli wystąpiła konieczność wniesienia dodatkowego zabezpieczenia, realizacja zabezpieczenia może nastąpić z udziałem notariusza. Nie podpisuj zabezpieczeń samodzielnie. Pójdź do notariusza i dopiero przy nim podpisz dokumenty. Aby znaleźć notariusza, po prostu wpisz w Google Maps „notariusz” i umów się do takiego, do którego Ci najwygodniej - nie ma żadnych rejonów ani sprawdzania zameldowania. Koszt takiej wizyty to kilkadziesiąt złotych. Weź gotówkę, notariusze rzadko mają czytnik kart.
 20. Na tym etapie powinnaś/powinieneś mieć wydrukowane i podpisane:
  • dwa egzemplarze umowy,
  • Kartę Identyfikacyjną Pożyczki,
  • dwa oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych
  • oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem,
  • fakturę proforma,
  • ewentualne inne wymagane dokumenty (zgodnie z oceną Operatora, np. zabezpieczenia w postaci weksla).
 21. Na przesłanie kompletu dokumentów masz 14 dni (lub 21 w przypadku pożyczki z zabezpieczeniem) od daty pojawienia się ich na Twoim koncie
 22. Wysyłkę zrealizuj listem poleconym, priorytetowym na adres:

  Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach
  ul. Mickiewicza 1a
  27-200 Starachowice

Umów się na rozmowę z doradcą Kodilli