Ta strona wykorzystuje pliki cookie w celu prezentacji dopasowanych dla Ciebie treści. Możesz włączyć/wyłączyć obsługę plików cookies w swojej przeglądarce.

Dowiedz się więcej
Branża IT w nowej rzeczywistości. Kto zyskuje, a kto traci? [RAPORT]

Branża IT w nowej rzeczywistości. Kto zyskuje, a kto traci? [RAPORT]

Opublikowano  przez Marek Zoellner

Branża IT nie pozostała obojętna na wpływ pandemii COVID-19, choć pracodawcy z tego sektora stosunkowo dobrze poradzili sobie z nowymi wyzwaniami. Jednocześnie od kilku miesięcy widać nieuchronną transformację szczególnie w kontekście rynku pracy oraz relacji między pracodawcą a pracownikiem.

Raport firmy Devire potwierdza, że co trzeci badany doświadczył zmian w ofercie zatrudnienia - w formie umowy, poziomie wynagrodzenia czy realizowanych projektach. W prezentowanym raporcie eksperci przyglądają się kondycji branży IT, analizują zmiany w sytuacji zawodowej pracowników, a także pokazanie wyzwań, z jakimi będą musieli zmierzyć się pracodawcy.

Elastyczne formy umowy coraz popularniejsze

Choć nadal najpopularniejszą formą umowy jest umowa o pracę – wskazuje na to 52% badanych – to sami pracownicy coraz chętniej wybierają elastyczne formy zatrudnienia. Po wybuchu pandemii COVID-19 już 47% ekspertów z branży wybrałoby umowę B2B względem 41% pracujących w oparciu o tę formę zatrudnienia.

Najpopularniejszą formę umowy w branży IT stanowi umowa o pracę – 52% wskazań w badaniu. Niewiele mniej, bo 41% ankietowanych, pracuje na kontrakcie. Większość umów, czyli 71%, jest zawierana na czas nieokreślony.

Z badania wynika, że pracownicy coraz chętniej sami decydują się na elastyczne formy zatrudnienia po wybuchu pandemii COVID-19 – 47% z nich wybrałoby umowę B2B względem 41% ankietowanych, którzy aktualnie świadczą usługi w tej formie. Nadal jednak stabilną umowę o pracę wybiera przeważająca część badanych – aż 52% z nich.

- Powyższe dane pokazują, że pracodawca, który chce pozyskać najlepsze talenty z rynku IT, powinien stworzyć atrakcyjną ofertę zarówno dla grupy specjalistów zainteresowanych umową o pracę, jak i dla kontraktorów świadczących swoje usługi w oparciu o umowy B2B. Chociaż początkowo w obliczu pandemii część kontraktorów mogła poszukiwać większej stabilności gwarantowanej przez umowę o pracę, to jednak efekt okazał się krótkotrwały. Jeśli firmy nie chcą ograniczać sobie dostępu do puli kandydatów, stają przed wyzwaniem odpowiedniego dostosowania i zaprojektowania realizowanych zadań również pod kątem formalnoprawnym. W praktyce oznacza to podjęcie decyzji, które zadania powierzyć wewnętrznym pracownikom, a które ze względu na ich charakter outsourcować do zewnętrznych specjalistów- twierdzi Grzegorz Opala Executive Manager w Devire.

Darmowy test predyspozycji

Praca zdalna, efektywność, motywacja

Model pracy zdalnej już od wielu lat z powodzeniem funkcjonuje w branży IT. Łącznie 75% badanych przyznaje, że miało możliwość pracy zdalnej częściowo lub w pełnym wymiarze jeszcze przed pandemią. 56% badanych pracowało zdalnie 1-3 dni w tygodniu, z kolei w pełnym wymiarze – 1/5 respondentów. Dzięki temu pracodawcy z branży IT posiadali już niezbędną infrastrukturę oraz narzędzia, a transfer ich pracowników do pracy w domu nie stanowił problemu.

Prawie 8 na 10 wszystkich badanych przyznaje, że jeśli potencjalny pracodawca umożliwi im pracę z domu, to będzie czynnik zachęcający do przyjęcia oferty. Jednocześnie 81% respondentów, którzy nie pracowali zdalnie przed pandemią, deklaruje, że home office skłoni ich do podjęcia nowej pracy. To znaczy, że bardzo wzrosły oczekiwania kandydatów dotyczące czasu i miejsca wykonywania obowiązków zawodowych, a konkurowanie o talenty nie będzie możliwe bez oferty pracy zdalnej w pełnym wymiarze.

Darmowe kursy z programowania

Wpływ pandemii COVID-19 na chęć zmiany pracy

Co trzeci badany przyznaje, że pandemia miała wpływ na jego nastawienie do zmiany pracy. Jednocześnie niemal połowa respondentów deklaruje stabilność w decyzjach zawodowych – 49% ekspertów z branży IT twierdzi, że pandemia nie wpłynęła na ich chęć zmiany pracy.

Jeśli chodzi poszukiwanie pracy, to z badań wynika, że eksperci wybierają bierne podejście. Choć specjaliści IT przyznają, że są otwarci na nowe wyzwania zawodowe, to 43% z nich czeka, aż pracodawca przedstawi im atrakcyjną ofertę. Po wybuchu pandemii mniej ekspertów z branży aktywnie szuka pracy – 23% ankietowanych w 2020 roku względem 34% w 2019 roku. Badani wskazują również, że nie szukają pracy i nie chcą zmieniać obecnej – 17% w 2020 roku względem 12% w 2019 roku. Co ciekawe, największą bierność w poszukiwaniu pracy wykazują osoby młode, na stanowiskach juniorskich – 64% respondentów z tej grupy przyznaje, że czeka na ofertę pracodawcy. Z kolei największą aktywność wykazują managerowie i project managerowie – co trzeci z nich aktywnie szuka pracy (33%).

Wynagrodzenie – oczekiwania vs koronawirus

Przeważająca część ekspertów z branży IT, czyli 64%, deklaruje, że pandemia nie miała wpływu na poziom ich wynagrodzenia, przy czym 1/5 badanych przyznała, że otrzymała niższą pensję. Najczęściej wynagrodzenie zmniejszało się o 15-20% – deklaruje tak 23% respondentów. 22% ankietowanych dostało pensję mniejszą o 10-15%. Warto zaznaczyć, że w porównaniu do sytuacji, z jaką zmagają się pozostałe branże, eksperci IT mogą pochwalić się względną stabilnością - zarówno pod kątem wynagrodzenia, jak i warunków współpracy.

- Bez wątpienia eksperci IT zostali najmniej dotknięci przez pandemię. Nie dziwi więc fakt, że większość specjalistów z tego obszaru nie doświadczyła spadku wynagrodzeń, a wręcz przeciwnie – część z nich podniosła swoje oczekiwania finansowe w czasie kryzysu. Obserwowaliśmy bowiem, że niektóre z branż, takie jak e-commerce czy bankowość, odnotowały dynamiczny wzrost. Nie należy jednak zapominać, że specjaliści IT obecni są także w wielu innych sektorach, na przykład w firmach produkcyjnych, które mocno odczuły skutki pandemii. W tym przypadku pracowników dotknęły obniżki pensji czy redukcja etatów - mówi Paulina Kubera IT Recruitment Consultant w Devire.

Darmowe doradztwo zawodowe

Umów się na rozmowę z doradcą Kodilli